Игри

Информация за страница Попово

Когато идва превратът на 9 септември и се прави окупяване на национализацията на частните промишлени мощности, постепенно в Попово се създават голям брой заводи. Най-силен стимул в своето развитие обаче местната промишленост получава по линия на интегрирането на промишленостите в социалистическите държави в СИВ, както и по линия на оръжейната промишленост на същите държави. Голяма част от градските предприятия се подсигуряват, като строят дъщерни цехове в много от намиращите се близо села. До 1990 година всички предприятия изпитват сериозна и остра недостатъчност от работна ръка, като това е причина да се стигне до неколкократно увеличаване на местното население. Това се получава главно за сметка на миграцията от селата към градовете. Когато през 1986 година започва серия от силни трусове, първият от които на 7 декември, се стига до принудително укрепване и от ремонтиране на голяма част от заводската инфраструктура. Епицентърът на трусовете и при село Асеново, което се намира в Стражишка област. Умишлено разрушени са голяма част от жилищата на града, особено в северната и южната част.

    След 1989 година поради краха на Съветския съюз и колапса на търговията с него, постепенно започва закриване на голяма част от предприятията в Попово. Заводите, свързани с военната промишленост, също започват постепенно да западат на малко по-късен етап във времето. На мястото на търсещото препитание в други градове местно население идват жители, които населяват предимно намиращите се на територията на общината села. Преработката на земеделски продукти и земеделието са двата основни поминъка на хората от града към настоящия момент. Допълнителен удар върху икономиката на населеното място нанася възникналата през 1998 година финансова криза в страната. Спрямо другите населени места, разположението на града е благоприятно. Това е и основната причина през последните няколко години да се правят опити за развитие на туризма. Културното богатство на района в съчетание с природните дейности са в действителност добра предпоставка за развитието на туризма. Цели 33 народни читалища извършват активна дейност на територията на общината. Те съхраняват и популяризират културната дейност, като особено много насърчават художественото творчество. От 1891 година функционира Народно читалище Св. Св. Кирил и Методий, като към него има музикална школа, както и детска вокална група и кръжок по изобразително изкуство.

    Сградата на читалището се намира в основен ремонт от лятото на 2009 година, като той завършва през есента на следващата. Средствата за ремонта са осигурени от спечелен от общината проект. Стоян Войвода пък е първата пиеса, изиграна в Попово след Освобождението. В продължение на дълги години основното читалище в града полага необходимите грижи за развитието на театралната дейност. Амфитеатрално и уникално по характер съоражение за региона представлява Летният театър – той е изграден върху мочурливо място. В миналото този терен е бил превърнат в сметище за централната част на населеното място. В началото на изминалото 20-то столетие пък за пръв път се ражда идеята за създаване на Градската градина. Тогава на 10 октомври 1902 година членовете на поповското туристическо дружество замислят този проект, който обаче остава неосъществен. 10 юни е датата, на която се отбелязва официалният градски празник. Тогава се провежда тържествената сесия на общинския съвет, на която се определят заслужилите граждани на населеното място.

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker